Författare: pontushellerstedt

Information inför Fredag

Nedan följer information gällande morgondagen.

 

Inför Humlegården

 1. Kom utklädda, enhetligt och gärna temaenligt med ert lagnamn! Däremot bör ni vara smarta och klä er efter rådande väderlek.
 2. Se till att vara där i tid! Utmaningarna pågår enbart mellan 10:00 till 14:00, detta är ganska lite tid för att klara av allt på listan (= mer poäng!).
 3. Vi kommer hålla till vid paviljongen som ligger nära hörnan Sturegatan/Karlavägen.
 4. Var peppade och laddade till max! Spontanitet uppskattas alltid av staben, drivarna samt sektionerna som även kommer hålla till i närheten av paviljongen.

 

Inför Välkomstmiddagen

 1. När toastmasterns eller någon annan står på scenen är det kotym att ta en paus i sitt samtal för att dedikera sin fulla uppmärksamhet till de/n som står på scen.
 2. Under denna sittning kommer underhållningen enbart hållas av vår fantastiska sektion MES med medhåll från toastmasters, detta innebär att inga spontana spex kommer att tillåtas.
 3. Vi kommer att ha en paus som kommer att annonseras efter varmrätten där man kan passa på att gå på toaletten eller gå ut för att ta luft. Så sitt ned under middagen, men måste du verkligen gå och pudra näsan vid en annan tidpunkt så ta dig diskret till och från din plats och respektera de som står på scenen.
 4. Om man tycker att sittningen går för långsamt kan man ropa TEMPO, då skall toastmasters påskynda underhållningen. Hur detta går till kommer toastmasters demonstrera under middagen.
 5. Gällande klädkod gäller kavaj, mer information finner ni i ett tidigare inlägg.
 6. Ni kommer få dryckesbiljetter när ni anländer vid middagen, dessa fungerar enbart vid bordet där drycken kommer att serveras er. Biljetterna fungerar inte i baren vid Nordic forum(där sittningen hålls) eller vid eftersläppet i Foo Bar.
 7. När ni anländer kommer det även finnas tillfälle att köpa extra dryck, ta med kontanter i små valörer.
 8. För guds skull, glöm inte ID-kort!

Information regarding Friday

Good to know!

 

Regarding Humlegården

 1. Be dressed up, uniformly and preferably thematically in line with your team name! Also, being thoughtful and being dressed in accordance with the prevailing weather is also recommended.
 2. Be sure to be there on time! Challenges are only in between 10AM and 2PM make sure to use these four hours to the maximum!
 3. We will be situated at the pavilion which is close to the corner Sturegatan / Karlavägen.
 4. Get hyped! Spontaneous acts are always appreciated by staben, the drivare and the sections that will be attending close by!

 

Regarding Welcome banquet

 1. When the toastmasters or someone else is on stage, it’s considered customary to pause your conversation and stay quiet for duration.
 2. During the banquet, entertainment will only be held by our amazing section MES, with some help from toastmasters. This means that no spontaneous spex will be allowed.
 3. There will be a break which will be announced after the main course, then you will have a chance to visit the toiletries or stretch your legs. So we kindly remind you to stay seated during the dinner, in the chance that you have an emergency situation and have to visit the WC during any other time, it has to been to the best of your discretion.
 4. If you consider the banquet to be slow-going you can call a TEMPO, then the toastmasters will speed up the entertainment. The toastmasters will demonstrate how this works at the start of the banquet.
 5. The dress code is jacket, for more information on what this means can be found in a previous post.
 6. You will receive drinking tickets when you arrive at the banquet, these only work at the banquet while seated(the staff will bring the drinks to you). Tickets do not work at the bar at Nordic forum(where the banquet is held) or at the time of the Foo Bar after party.
 7. When you arrive at the Banquet, there will be an opportunity to buy extra drinks, bring cash in small bills.
 8. For God’s sake, do not forget your ID!

© 2018 Insparken 2017

Tema av Anders NorenUpp ↑