Apply for Staben 2018

Do you want to help with Insparken 2018? Right now we are looking for new members of Staben 2018. If you’re a member of Staben you help with the planning and implementation of Insparken. It is one of the most fun missions within DISK! Send your application to insparken@disk.su.se

Sök till Staben 2018

Är du sugen på att hjälpa till med Insparken 2018? Just nu söker vi personer till Staben. Att var med i Staben innebär att man hjälper till med planerandet samt utförandet av Insparken. Enligt oss är det ett av dom roligaste uppdragen inom DISK. Maila din ansökan till insparken@disk.su.se

 

 

The winners of Insparken 2017

This team fought hard, they had a lot of costumes and a wonderful team spirit. CONGRATULATIONS Snövit och de tio dvärgarna!

 

Vinnarna utav Insparken 2017

Efter ett hårt slipt, många utklädnader och en fantastisk laganda så vann Snövit och de 10 dvärgarna. GRATTIS! 

Information inför Fredag

Nedan följer information gällande morgondagen.

 

Inför Humlegården

 1. Kom utklädda, enhetligt och gärna temaenligt med ert lagnamn! Däremot bör ni vara smarta och klä er efter rådande väderlek.
 2. Se till att vara där i tid! Utmaningarna pågår enbart mellan 10:00 till 14:00, detta är ganska lite tid för att klara av allt på listan (= mer poäng!).
 3. Vi kommer hålla till vid paviljongen som ligger nära hörnan Sturegatan/Karlavägen.
 4. Var peppade och laddade till max! Spontanitet uppskattas alltid av staben, drivarna samt sektionerna som även kommer hålla till i närheten av paviljongen.

 

Inför Välkomstmiddagen

 1. När toastmasterns eller någon annan står på scenen är det kotym att ta en paus i sitt samtal för att dedikera sin fulla uppmärksamhet till de/n som står på scen.
 2. Under denna sittning kommer underhållningen enbart hållas av vår fantastiska sektion MES med medhåll från toastmasters, detta innebär att inga spontana spex kommer att tillåtas.
 3. Vi kommer att ha en paus som kommer att annonseras efter varmrätten där man kan passa på att gå på toaletten eller gå ut för att ta luft. Så sitt ned under middagen, men måste du verkligen gå och pudra näsan vid en annan tidpunkt så ta dig diskret till och från din plats och respektera de som står på scenen.
 4. Om man tycker att sittningen går för långsamt kan man ropa TEMPO, då skall toastmasters påskynda underhållningen. Hur detta går till kommer toastmasters demonstrera under middagen.
 5. Gällande klädkod gäller kavaj, mer information finner ni i ett tidigare inlägg.
 6. Ni kommer få dryckesbiljetter när ni anländer vid middagen, dessa fungerar enbart vid bordet där drycken kommer att serveras er. Biljetterna fungerar inte i baren vid Nordic forum(där sittningen hålls) eller vid eftersläppet i Foo Bar.
 7. När ni anländer kommer det även finnas tillfälle att köpa extra dryck, ta med kontanter i små valörer.
 8. För guds skull, glöm inte ID-kort!

Information regarding Friday

Good to know!

 

Regarding Humlegården

 1. Be dressed up, uniformly and preferably thematically in line with your team name! Also, being thoughtful and being dressed in accordance with the prevailing weather is also recommended.
 2. Be sure to be there on time! Challenges are only in between 10AM and 2PM make sure to use these four hours to the maximum!
 3. We will be situated at the pavilion which is close to the corner Sturegatan / Karlavägen.
 4. Get hyped! Spontaneous acts are always appreciated by staben, the drivare and the sections that will be attending close by!

 

Regarding Welcome banquet

 1. When the toastmasters or someone else is on stage, it’s considered customary to pause your conversation and stay quiet for duration.
 2. During the banquet, entertainment will only be held by our amazing section MES, with some help from toastmasters. This means that no spontaneous spex will be allowed.
 3. There will be a break which will be announced after the main course, then you will have a chance to visit the toiletries or stretch your legs. So we kindly remind you to stay seated during the dinner, in the chance that you have an emergency situation and have to visit the WC during any other time, it has to been to the best of your discretion.
 4. If you consider the banquet to be slow-going you can call a TEMPO, then the toastmasters will speed up the entertainment. The toastmasters will demonstrate how this works at the start of the banquet.
 5. The dress code is jacket, for more information on what this means can be found in a previous post.
 6. You will receive drinking tickets when you arrive at the banquet, these only work at the banquet while seated(the staff will bring the drinks to you). Tickets do not work at the bar at Nordic forum(where the banquet is held) or at the time of the Foo Bar after party.
 7. When you arrive at the Banquet, there will be an opportunity to buy extra drinks, bring cash in small bills.
 8. For God’s sake, do not forget your ID!

SOLD OUT

There’s been a very high demand on tickets for the welcome banquet, therefore they are already sold out. We hope that you are as stoked as us! If you haven’t been able to buy a ticket you can still come to the after party 22.00 in Foo Bar!

If you’re uncertain about the rules for the dress code ”jacket”, check out the post we did earlier about out version of it.

Love,
Staben

SLUTSÅLT

Det har varit ett fantastiskt tryck på biljettförsäljningen och nu är alla biljetter till välkomstmiddagen sålda. Vi är enormt taggade och vi hoppas att detsamma gäller för er! Ifall det är så att du inte kunnat köpa en biljett är du varmt välkommen till eftersläppet som öppnar 22.00 i Foo Bar! Ifall ni är osäkra på vad som gäller klädkoden är det bara att spana in inlägget vi skrev tidigare angående klädkod.

Kärlek,
Staben

Dresscode: Jacket (according to Staben)

We have heard that some of you are wondering what dresscode jacket actually means, here you get our definition of dresscode jacket. 

 

Gentlemen

Jacket for gentlemen means that you should wear a suit. You have a lot of choices when it comes to color on both the suit and the shirt. The suit could be two or three pieces (with a vest). Tie or bowtie is mandatory. Take the most fancy shoes you own, if you do wear a belt it is recommended that it matches the shoes.

 • Suit in an optional color. The jacket, pants and eventual vest are preferred to be in the same color. The darker the more formal.
 • Shirt in an optional color. The lighter the more formal.
 • Shoes should be clean and whole, the nicest ones you got. If you do wear a belt it should be in the same color as the shoes.
 • Tie or bowtie is mandatory.

 

Lady

The dress code Jacket means a lot of options for ladies and doesn’t have as many restrictions as it does for a gentleman.

 • Dress, skirt, jumpsuit or suit. It should be elegant but not as formal as a evening gown. The dress or skirt should at least go down to the knees.
 • Dressed pants and a top works.
 • Jewellery can make a big difference and gives a more or less formal impression, depending on the style.
 • Shoes can also make a big difference, avoid sneakers.

We’re not going to deny anyone entrance at the door but it is customary to dress according to the dresscode (but seriously do not show up in jeans, t-shirt and sneakers…). We do understand that most of you have moved here from somewhere else and that you haven’t packed your most fancy clothes. Do your best, maybe you can borrow what your missing from a friend or acquaintance.

 

Love,

Staben

Klädkod: Kavaj (enligt staben)

Vi har hört att det är många som undrat vad klädkod kavaj innebär så här får ni Stabens tolkning på det.

 

Herrar

Kavaj innebär för herrar att man ska bära kostym. Valfriheten är dock stor vad gäller färg, både på själva kostymen och skjortan. Kostymen kan vara både tvådelad, eller tredelad (med väst). Slips eller fluga är obligatoriskt. Ta dom finaste skorna ni äger, har man skärp ska det gärna matcha skorna.

 • Kostym i valfri färg. Kavaj, byxa och eventuellt väst ska helst vara i samma färg. Desto mörkare färg ju mer formellt.
 • Skjorta i valfri färg. Desto ljusare färg ju mer formellt.
 • Skorna ska vara rena och hela, dom finaste du äger. Eventuellt skärp ska vara i samma färg som skorna.
 • Slips eller fluga är obligatoriskt.

 

Damer

Klädkoden Kavaj för damer innebär många valmöjligheter och har inte heller lika många restriktioner som för herrar.

 • Klänning, kjol, byxdress eller dräkt. Det ska vara elegant men inte lika uppklätt som en mörk aftonklädsel. Klänning eller kjol ska minst gå ned till knäna.
 • Snygg byxa och top fungerar.
 • Smycken kan göra stor skillnad och ge ett mer eller mindre formellt intryck, beroende på stil.
 • Skor kan också göra stor skillnad, undvik sneakers.

 

Vi kommer självklart inte att neka någon i dörren men det är kotym att följa klädkoden(men dyk inte upp i jeans, t-shirt och sneakers). Vi förstår att många av er har flyttat hit från andra städer och att det kan vara så att ni inte packat ner era finkläder. Gör det bästa ni kan, det kan vara så att ni har en vän/kursare som kan låna ut det ni saknar. 

 

Kärlek,

Staben

« Äldre inlägg

© 2018 Insparken 2017

Tema av Anders NorenUpp ↑